Der anvendes kun de nødvendige cookies til at behandle din ordre. Find ud af mere om de cookies, webshop er opbygget her henvises til shopbygger, DanDomain. Se hvordan du sletter dem, under Persondata politik. Salgs- og leveringsbetingelser samt Persondata politik
 
Forside
 
Din indkøbsliste

0 vare(r) i kurven 
I alt 0,00 DKK 
Du skal selv betale omkostningen i forbindelse med tilbagelevering af varerne, ligesom det er dig, der bærer risikoen for returforsendelsen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering og helt frem til varens aflevering. Returforsendelser i maxikuverter eller andet uden pakkelabels sker på dit eget ansvar. Bortkommer din retur forsendelsen, kan ServietNet ikke holdes ansvarlig. Kreditnota kan dermed ikke gives. Fortryd pakker pr. efterkrav modtages ikke. 

Varer undtaget fortrydelsesretten. Returvarer skal være i væsentlig samme stand og mængde, i samme hele og ubrudt, ubrugt stand, ikke krøllet - som fremsendt. 
Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbentbart forringer varens salgsværdi væsentligt. 
Følgende varer er undtaget fortrydelsesretten:
1) levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
2) levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt. 
3) levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.
4) levering af andre varer til husholdningens løbende forbrug.
5) levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.
6) aftaler om specifikke hastende opsætninger- eller haste leveringer hos/ til forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.
7) levering af kataloger, design opskrifter eller lignende publikationer.
8) hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger kr. 350,00..
9) levering af tjenesteydelser i form af transport af varer, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

Du mister din fortrydelsesret, hvis:
- du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.

Emballage og varens stand, når du sender tilbage. Al inder emballage på produkter hos ServietNet.dk har betydning for salgsværdien, er en del af salgsværdien. Varer med brudt inder emballage tages ikke retur af hygiejniske sundhedsmæssige grunde, og kan ikke sælges som ny efter åbning. I den fysiske butik åbner man ej heller den klare gennemsigtige emballagen på servietter, plastkrus og lignende produkter der skal sættes til munden / puttes i munden - på alle hylder, for at se et indhold, der er muligt at se igennem den klare plastemballage. Stearinlys er generelt indpakket i klar plast for at beskytte lys imod ridser, fingeraftryk der ikke kan fjernes. Stearinlys med brudt inder emballage tages ikke retur. Stagelys tages ikke retur.
Duni produkter som puttes i munden, i kontakt med munden, til bordet, anvendes til fødevarer gennemgår alle kvalitets test og periodisk bakteriologisk kontrol af hensyn til forbrugeren. En brudt emballage vil derfor ikke længere leve op til myndigheders kvalitetskrav, såvel som forsikringers krav til producenter om produktansvar. 

Når fortrydelsespakken, returvarer er modtaget retur, inspiceres varen for at fastslå den stand, varen er returneret i. Har varen lidt overlast, reducerer vi tilbagebetalingen med den værdiforringelse, som varen har fået. Du hæfter kun for evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktionalitet. Bemærk varer der er undtaget fortrydelsesretten. Sender du glas retur p.g.a. fortrydelse, og vi kun modtager glasskår, fordi din indpakning ikke var forsvarlig til transport i.h.t. PostNords indpaknings krav. Bortfalder fortrydelsesretten helt.  

Dette kan du også forvente:
Har vi fået afsendt din pakke inden vi hæver din betaling, for at yde en hurtig ekspedition overfor dig som kunde, og det så viser sig, at der en time senere ikke er dækning på dit kort, skal du forvente at vi gør alt for at tilbagekalde din pakke. Kan vi ikke nå at tilbagekalde pakken, og du modtager pakken, skal pakken straks returneres, eller betaling skal ske til vor bank samme dag.     

Love & Regler. Handler du på ServietNet.dk gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretslige regler, samt reglerne omk. forbrugerkøb. Købeloven, Markedsføringsloven, Persondataloven, Forbrugeraftaleloven samt lov om Skat, moms og afgifter.

Ansvarsfraskrivelse. ServietNet.dk kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der gælder efter dansk lovgivning. 

Tvister. En eventuel tvist afgøres efter dansk rets almindelige regler. Retsplejeloven. Tvister mellem ServietNet.dk og andre erhvervsdrivende afgøres ved ServietNet´s hjemting.  
Klager kan sendes til ServietNet. Kontakt informationer, ser under "Kontakt".

Force Majeure. ServietNet.dk kan ikke drages til ansvar for manglende opfyldelse af aftaler, såfremt manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder der er uden for ServietNet.dk´s kontrol, og som forhindrer, vanskeliggør eller forsinker aftaler. Omstændigheder kan bl.a. være myndigheders foranstaltninger eller forsømmelse, ny eller ændret lovgivning, konflikt på arbejdsmarkedet, blokader, brand, oversvømmelse, sabotage, ulykker eller andet vejrligt der umuliggør opfyldelse af aftaler. Ej heller kan ServietNet.dk drages til ansvar for forsinkelser hos fragtleverandør eller mangelfuld levering fra 3. mand m.m..

Virksomhedsinformation. ServietNet.dk, CVRnr.: 20682981. År 1998. 

Persondataforordnig (GDPR). For at du handle i shoppen og modtage pakker har ServietNet.dk behov for almindelige personoplysninger fra dig: Navn, Adresse, Telefonnummer, Mail adresse. Dine persondata er vi iht bogføringsloven forpligtet til at opbevare i fem år, hvorefter dine persondata slettes. Vi sikrer, at de persondata du oplyser altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke data, der indsamles og hvorfor. Direktøren, revisor samt ansatte hos ServietNet.dk har adgang til de data, der registreres om dig. Den dataansvarlige på ServietNet.dk er ServietNet.dk. Kundedata opbevares ikke krypteret. Vi transmitterer ikke kundedata krypteret. Persondata afgivet til ServietNet.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, men nogen gange er vi forpligtiget til at videregive personoplysninger til f.eks myndigheder, advokat eller inkassor. I så fald sikrer vi, at oplysningerne videregives på en sikker måde. Der registreres ingen øvrige personfølsomme oplysninger. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke data, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelser i forbindelse hermed rettes til ServietNet.dk  Er du utilfreds med at vi registrere dine data, kan du klage til www.Datatilsynet.dk. Her kan du også læse mere om databeskyttelsesforordningen.

Cookies. På ServietNet.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, for derigennem at gøre dit besøg så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, - hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik. Logstatistik, anvendes generelt af alle websitet, og bruges også på ServietNet.dk. Et statistik-system der opsamler information. Viser kun et overordnet statistisk billede af, antal besøgende, hvor besøg kommer f.eks. fra Google, samt hvor på websitet det forlades m.v.. Logstatistikken kan kun anvendes til / har kun til formål at optimere ServietNet.dk.   

Copyright. Alt indhold på ServietNet.dk i enhver form (tekst, billeder m.v.) tilhører ServietNet eller vores leverandører, og må ikke anvendes , gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra ServietNet.dk.. Dette gælder også anvendelsen i kommercielt øjemed. 


 

ServietNet.dk| Tel. 2631 4408 | CVR. 20682981 |/td>